စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အင်ဂျင်နီယာ အသုံးချမှုများ

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အင်ဂျင်နီယာ အသုံးချမှုများ

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အင်ဂျင်နီယာ အသုံးချမှုများ

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အင်ဂျင်နီယာ အသုံးချမှုများ

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အင်ဂျင်နီယာ အသုံးချမှုများ

Engineering ပလတ်စတစ်ကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဆန့်နိုင်အားကောင်းမွန်ပြီး မြင့်မားသော လည်ပတ်စီးဆင်းနိုင်မှုရှိသော Virgin white polyamide 6 လုံး။